Hà Nội: Thêm nhiều trường hợp vi phạm trật tư xây dựng tại Sóc Sơn

.
CafeLand - UBND huyện Sóc Sơn vừa có buổi khảo sát công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Đoàn khảo sát đã tiến hành làm việc với lãnh đạo UBND xã Tân Hưng về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã và đi khảo sát thực tế tại 10 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. 

Theo thống kê, tổng số vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Tân Hưng là 198 trường hợp (195 trường hợp vi phạm trên đất giao theo Nghị định 64/CP, 02 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp chưa giao, khó giao, 01 trường hợp vi phạm trên đất công ích), trong đó chưa xử lý 30 trường hợp.

Đoàn khảo sát đã yêu cầu UBND xã Tân Hưng báo cáo làm rõ về một số trường hợp vi phạm và kế hoạch, lộ trình, giải pháp thực hiện xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã.

Nguồn: cafeland.vn